Wady kredytu samochodowego

Wady kredytu samochodowego

Decydując się na kupno samochodu bardzo często decydujemy się na zaciągnięcie kredytu, bardzo często najlepszym rozwiązaniem okazuje się być kredyt samochodowy. Niestety jak się okazuje wszystko co posiada zalety, posiada także swoje wady i warto o nich wiedzieć zanim podejmiemy ostateczną decyzję. Pamiętajmy również o tym, że niektóre ograniczenia mogą ostatecznie okazać się atutem. Co zaliczmy do największych minusów kredytu samochodowego:

obowiązkowe zabezpieczenia. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest zastaw rejestrowy bądź przewłaszczenie. Zastaw wiąże się z wpisaniem banku do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dzięki temu kredytodawca czyli bank może sprzedać auto klienta, gdy ten przestanie spłacać raty. Natomiast przy przewłaszczeniu bank staje się współposiadaczem samochodu (należy do niego zwykle 49% pojazdu), uniemożliwiając przy tym kredytobiorcy sprzedaż auta bez wiedzy i zgody banku. Inną formą zabezpieczenia może być także depozyt karty pojazdu, który jest również bardzo popularny.

obowiązkowe ubezpieczenie AC. Zastosowanie jako zabezpieczenia polisy autocasco z cesją praw na bank oznacza, że w przypadku kradzieży samochodu czy uszkodzenia ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na konto kredytodawcy czyli banku. Oczywiście koszty składek AC, przez cały okres finansowania, ponosi kredytobiorca.

formalności. Jak się okazuje liczba wymaganych przez bank dokumentów dla kredytu samochodowego, jest dłuższa niż w przypadku kredytu gotówkowego. Starając się o kredyt samochodowy niezbędne będzie przedłożenie m.in. dokumentów potwierdzających naszą tożsamość, prawa jazdy, dokumentów potwierdzających dochody, kserokopię dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, a także zaświadczenia z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów, umowy kupna-sprzedaży lub faktury.

Kredyt samochodowy – korzystać czy nie?

Decydując sią na zakup pojazdu powinniśmy skorzystać z rozwiązania celowego, jakim jest kredyt samochodowy. Natomiast w sytuacji, kiedy brakująca kwota, nie jest znaczna, można wesprzeć się kredytem gotówkowym, jednak to rozwiązanie będzie znacznie droższe. Warto również porównać oferty kilku banków i wybrać opcję która spełni nasze. Niektórzy kredytodawcy udzielają wysoko oprocentowanego kredytu samochodowego, nie wymagając od razu całej listy dokumentów, po dostarczeniu odpowiednich papierów, oprocentowanie ulega obniżeniu. Wiele wymaganych przez bank dokumentów, służy poprawnej ocenie zabezpieczenia kredytu, co korzystnie przekłada się na ostateczną cenę zobowiązania.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.