• |  
           

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowców.

Opublikowano w 2019-03-07

Coraz częściej w Polsce schronienie szukają obcokrajowcy, szczególnie z obszarów wschodnich. Szacuje się, że już ponad milion osób, to obywatele Ukrainy. Mieszkając i żyjąc w naszym kraju, Ukraińcy również chcieliby skorzystać z ofert kredytowych, proponowanych przez banki rodakom. Jakie niezbędne dokumenty powinny posiadać takie osoby, aby móc podjąć się zobowiązania kredytowego w Polsce. Jakie ogólne warunki muszą spełniać?

Jakie warunki musi spełniać osoba spoza Unii Europejskiej?

Jeszcze do niedawna kryterium zasadniczym, aby otrzymać kredyt gotówkowy w Polsce dla obcokrajowca, było obywatelstwo polskie. Obecnie sytuacja diametralnie się zmieniła. Bankowość w przedziale kredytów, pożyczek większych lub mniejszych otworzyła się na obcokrajowców. Obywatele spoza Unii Europejskiej otrzymają pożyczkę po okazaniu karty stałego pobytu albo wizy. Oczywiście niezmienny kryterium to stały i legalny dochód na umowę o pracę. Jego wysokość musi być adekwatna do możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania. Z kredytu gotówkowego mogą również skorzystać osoby, które posiadają umowę o pracę na czas określony. Lecz w tym przypadku czas spłaty kredytu będzie ściśle związany z okresem, w jakim uzyskiwane jest wynagrodzenie.

Czytaj więcej »