• |  
           

Lokata a obligacje korporacyjne – jak zabezpieczyć swoje pieniądze?

Opublikowano w 2019-11-18
Napisany przez Site Owner

Niskie a według niektórych analityków ultraniskie oprocentowanie lokat wpływa na wzrost zainteresowania obligacjami. Te – przynajmniej na pozór – wyglądają bardzo zachęcająco. Niektóre obligacje kapitałowe (bo to właśnie o nich mowa) potrafią wygenerować zysk na poziomie nawet dwukrotnie wyższym, niż standardowa lokata. Problem w tym, że nie każdy do końca rozumie, jak ten mechanizm funkcjonuje.

Wyższy procent, większe ryzyko!

Ta zasada w inwestycjach jest znana od lat. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że nie chodzi o akcje, lecz o obligacje. Te zaś przynajmniej w teorii powinny być znacznie bardziej bezpieczne. Tak też jest w rzeczywistości, ale to "bezpieczeństwo" ma swoją cenę. Obligacje korporacyjne to papiery dłużne, które odkupujemy od wybranych przedsiębiorstw. Dokumenty te posiadamy na własność, w przeciwieństwie do pożyczanych korporacjom pieniędzy. Owszem, najprawdopodobniej je odzyskamy, ale ryzyko utraty zainwestowanych środków jest w tym przypadku znacznie wyższe, niż na lokacie.

Długi okres = wyższe ryzyko!

Nie należy zapominać, że obligacje korporacyjne są udzielane na dłuższy okres, niż wspomniana lokata. Przedkłada się to na większe ryzyko, związane z nieprzewidywalnością rynku. Zwróćmy też uwagę, że sytuacja firm i korporacji jest często bardzo niestabilna. Utrata płynności finansowej jest w ich przypadku bardzo prawdopodobna. Z kolei banki obsługują mechanizmy, które pomagają im wybrnąć z tak złożonej sytuacji. Dzięki temu, przekazane im środki są zdecydowanie bezpieczniejsze.

Jak upłynnić papiery wartościowe?

Upłynnienie obligacji jest dużo trudniejsze, niż np. wypłacenie lokaty. Oczywiście ten drugi wariant raczej pozbawi nas odsetek (choć przy lokatach a'vista otrzymamy należne zyski), aczkolwiek nadal otrzymamy częściowo oprocentowane środki. W przypadku obligacji korporacyjnych nie jest to takie łatwe. Umowa podpisywana z daną korporacją jest z reguły długoterminowa (nawet na kilka lat). W związku z tym, że pieniądze przekazane w ramach zakupu papierów wartościowych nie są naszą własnością, możemy mieć problem z ich odzyskaniem. W najlepszym wypadku stracimy zatem całe oprocentowanie, choć – może się zdarzyć – że obligację trzeba będzie odsprzedać komuś innemu. Wtedy najprawdopodobniej jej wartość będzie znacznie niższa a my na tej transakcji stracimy.

Lokaty bankowe to rozwiązania optymalne dla osób, które chcą inwestować w maksymalnie bezpieczny sposób. Niestety, inwestycje o wyższej stopie zwrotu wiążą się już z większym ryzykiem, którego efektem jest utrata części zainwestowanego kapitału.