• |  
           

CO OZNACZAJĄ STOPY PROCENTOWE DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH NA LOKATACH BANKOWYCH?

Opublikowano w 2015-06-15
Napisany przez Site Owner

Niewiele osób orientuje się w aspektach technicznych funkcjonowania standardowej lokaty bankowej. Wiedza ekonomiczna w obecnym pokoleniu ludzi oszczędzających jest na zaniżonym poziomie. W artykule dowiesz się, dlaczego warto zwrócić podczas oszczędzania baczną uwagę na stopy procentowe ogłaszane przez Narodowy Bank Polski, a do tego unikniesz najpopularniejszych pułapek związanych z zakładaniem lokat bankowych. Stopy procentowe odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu zysku gospodarstwa domowego. Podstawowa wiedza na ich temat jest jak najbardziej wskazana dla każdego. Wejdź na http://www.finansiera24.pl/ i poczytaj tam artykuły na temat finansów.

Relacje pomiędzy stopami procentowymi a zyskami z popularnych lokat bankowych

Stopy procentowe to nic innego jak konkretny zwrot z kapitału. Dla pożyczkobiorcy stopy procentowe mówią, ile pieniędzy ma zapłacić, natomiast pożyczkodawcy zapewniają wgląd do potencjału zarobkowego. Stopami procentowymi steruje w gospodarce Narodowy Bank Polski (NBP). Informacje pojawiają się cyklicznie, do bezpłatnego wglądu na stronie internetowej banku centralnego. Bardzo niskie stopy procentowe notowane w gospodarce zniechęcają znacząco do oszczędzania. Zwrot z kapitału jest bowiem niekorzystny. Wysokie stopy procentowe natomiast zachęcają do oszczędzania. Widać wyraźnie, że bank centralny poprzez sterowanie stopami procentowymi uzyskuje zupełnie inne relacje w zakresie konsumpcja – oszczędzanie (budowanie długoterminowych nadwyżek kapitałowych). Oczywiście zrozumienie stóp procentowych to nie wszystko. Warto wiedzieć, że wyraźnie korelują z procesami inflacyjnymi. Jeżeli masz do czynienia z wysokimi stopami procentowymi, a jednocześnie niską inflacją, wtedy zarabiasz niezłe pieniądze na samym oszczędzaniu. Jeżeli natomiast inflacja wzrasta, a stopy procentowe nie ulegają zmianom, wtedy twój kapitał ulega dewaluacji.

Wiedza ekonomiczna przydatna dla każdego gospodarstwa domowego

Zrozumienie podstaw ekonomicznych, aspektów funkcjonowania banków centralnych na świecie, a także w krajowej gospodarce umożliwia lepsze manipulowanie indywidualnymi nadwyżkami kapitałowymi w gospodarstwach domowych. Teraz masz fundamentalną wiedzę o stopach procentowych. To pozwoli ci lepiej zorganizować strategię oszczędnościową w długim okresie.